φρούτα ψυχρής αφυδάτωσης

Λυοφιλοποίηση (freeze-drying or lyophilization) είναι η διαδικασία αφυδάτωσης ενός κατεψυγμένου υλικού σε συνθήκες κενού με τη διαδικασία της εξάχνωσης(sublimation), δηλαδή της μετατροπής ενός υλικού απευθείας σε αέρια κατάσταση χωρίς τη μεσολάβηση της υγρής φάσης.

Τα δύο βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου έναντι άλλων παραδοσιακών μεθόδων αφυδάτωσης, είναι πρώτον, η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται είναι ελάχιστη και δεν καταστρέφει τις πολύτιμες ουσίες του φρούτου. Οι βιταμίνες και η φρουκτόζη δεν καταστρέφονται, το προϊόν διατηρεί το χρώμα και τη γεύση του. Δεύτερον, κατά τη  διάρκεια της ψυχρής αφυδάτωσης τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά  δεν εξατμίζονται μαζί με το νερό αλλά παραμένουν μέσα στο φρούτο.

Έτσι δεν χρειάζεται τίποτα να προστεθεί ή να αποκατασταθεί, αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα ψυχρής αφυδάτωσης δεν περιέχουν πρόσθετα αρώματα, ζάχαρη, χρωστικές, πρόσθετες βιταμίνες ή μεταλλικά στοιχεία- τα πάντα είναι αυθεντικά μέσα στο φρούτο!

Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει:

1. την κατάψυξη των προϊόντων (έτσι ώστε να μην υπάρχει υγρή μορφή)

2. εξάχνωση του νερού υπό κενό

3. απομάκρυνση των υδρατμών με ξήρανση


Η λυοφιλοποίηση εξυπηρετεί επιπλέον εκτός από τη αποθήκευση των προϊόντων και εκτός ψυγείου, στη μείωση του όγκου τους και άρα την εύκολη μεταφορά και συσκευασία τους. Επίσης επειδή πολλά προϊόντα διατηρούν τους πόρους τους από τη στερεά φάση μπορούν εύκολα να ξανα-ενυδατωθούν και να αποκτήσουν την πρώτη τους μορφή.

φρούτα ψυχρής αφυδάτωσης